ANADOLU ZEYTİNİ
Anadolu'nun hazinesi zeytin, doğanın bir mucizesidir. Akdeniz efsanelerinde adı "Ölmez Ağaç" olarak geçer. Zeytin ağacı yüzyıllarca yaşayabilir. Bu lezzet yeryüzüne bir armağan olarak görülmektedir.

Bir Akdeniz bitkisi olan zeytinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Arkeolojik kazılardan elde edilen ipuçlarına bakılırsa zeytinin anavatanının ve gem merkezinin Anadolu olduğu sonucuna varılabilir. Son yıllardaki çalışmalarda Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin'de zeytin ağacının en alt türüne rastlanılmış olması bu bilgiyi kesinleştirmektedir.

Zaman içinde önce Akdeniz kıyıları ve daha sonra Asya ve Amerika ile Dünya'ya yayılmıştır. Sicilya yolu ile Kuzey Afrika'ya kadar ulaşan zeytin, Güneydoğu Anadolu'dan çıkarak Suriye ve Mısır üzerinden ilerleyen ikinci kol ile birleşmiş ve böylece Akdeniz'in tüm güney kıyılarına yayılmıştır. Üçüncü kol olarak ise, Irak ve İran üzerinden Afganistan ve Pakistan'a kadar ulaşmıştır. İspanyollar tarafından Güney ve Kuzey Amerika'ya götürülmesi ile zeytinin dünyadaki yayılışı tamamlanmıştır.
Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı kabul edilmekte ve zeytin ağacının, ilk ağaç olduğu bilinmektedir. Zeytinin, insanlık tarihindeki önemine tüm kutsal kitaplarda, yaradılış ve kuruluş efsanelerinde yer verilmektedir. Arkeolojik ve jeolojik buluntular da zeytinin M.Ö. 6000 yılından beri, günümüze kadar tarımsal faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Anadolu'da olduğu kadar, hiç bir coğrafyada zeytinin tarihi izlerini takip edebilmek mümkün değildir.

Anadolu hazinesi olan zeytin efsanelere de konu olmuştur. Nuh'un gemisine ağzında zeytin dalı ile giren güvercin, sel felaketini sona erdirmiştir. Zeytin dalı zaferin ve barışın simgesi olmuştur.

Bir zaman sonra zeytinden yağ elde edilmiş, ilk yöntem olarak ayakla ezilmiş ve sıcak su ile yağı alınmıştır. Dünya üzerinde bulunan en eski zeytinyağı İzmir Urla yakınlarında bulunmuş ve M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu tespit edilmiştir. Zeytin ve zeytinyağı, Anadolu ticaretinin oluşmasında temel olmuş, sadece besin maddesi değil ışık kaynağı, sağlık ve güzellik iksiri olmuştur.                   Tüm hakları saklıdır. Saha Tarım Ürünleri İthalat-İhracat Ltd. Şti. 2012
Designed & coded by